Prof. dr hab. inż.
Lech Andrzej Bukowski

prof. zw. AGH, prof. h. c. TU Clausthal
Data i miejsce urodzenia - 27.11.1942 w Krakowie
Stan cywilny/dzieci - żonaty, dwóch synów

 


Przebieg kariery zawodowej, miejsca pracy, stopnie naukowe


A) Wykształcenie

.        Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny - mgr inż. (1965)

.        Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie - dr nauk technicznych (1976), dr habilitowany nauk technicznych (1990), tytuł profesora nauk technicznych (1998)

.        Technische Universitaet Clausthal - stypendium im. Humboldta (1981-1983)

B) Zatrudnienie

.        inżynier i starszy inżynier w Zakładach Azotowych w Tarnowie - 1966 do 1967

.        st. konstruktor i kierownik zespołu w Dziale Studiów Technicznych w Hucie im. T. Sendzimira - 1967 do 1976

.        adiunkt w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn AGH - 1976 do 1981

.        kierownik pracowni pomiarowo-badawczej w TU Clausthal - 1983 do 1987

.        kierownik pracowni metrologiczno-informatycznej w AGH - 1988 do 1993

.        profesor nadzwyczajny Politechniki Krakowskiej, kierownik Zakładu Jakości i Niezawodności Systemów Zautomatyzowanych  - 1994 do 1998

.        dyrektor Instytutu Automatyki i kierownik Katedry Inteligentnych Systemów Sterowania od 1998 do 2003

.        członek Senatu Politechniki Krakowskiej i przewodniczący Senackiej Komisji d.s. budżetu, gospodarki i finansów od 1999 do 2003

.        profesor na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, Kierownik Zakładu Transportu Międzynarodowego od 1999 r. do czerwca 2004

.        profesor zwyczajny, kierownik Katedry Inżynierii Systemów na Wydziale Zarządzania Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie od marca 2003

.        wykładowca (visiting professor) w TU Clausthal - 1991 do chwili obecnej oraz Profesor Honoris Causa TU Clausthal od maja 2003


Dorobek naukowy


Ponad 140 prac naukowo-badawczych, 9 monografii książkowych (w tym 7 prac zbiorowych), 5 skryptów akademickich (w tym trzy w RFN), 5 patentów, promotor czterech wypromowanych doktoratów, 5 recenzji prac habilitacyjnych, 7 recenzji prac doktorskich (w tym trzy w RFN). Kierownik czterech projektów badawczych KBN i dwóch międzynarodowych oraz główny wykonawca dwóch projektów badawczych KBN.

Ważniejsze funkcje sprawowane od 1995 r:

.        Członek European Plant Engineering Committee (CETIS) od 1995

.        Członek korespondent European Commission COPES (Centre of Process Engineering Systems) od 1996

.        Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Systemów Jakości Politechniki Krakowskiej od 2000 do 2003

.        Przewodniczący Rady Naukowej Wydawnictwa Text Publishers Ltd od 1996

.        Przewodniczący Rady Programowej Szkół Niezawodności PAN od 1998

.        Przewodniczący Międzynarodowych Konferencji Total Logistic Management od 1996.


 


Wyróżnienia/odznaczenia


.        Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich - 1975;

.        Złoty Krzyż Zasługi - 2002;

.        Ekspert European Commission Centre of Process Engineering Systems od 1996,

.        profesor honoris causa Technische Univesitaet Clausthal (Niemcy) - 2003